Tuesday, September 08, 2009

Goodbye and Hello

Goodbye TEXAS!!!

Hello ARIZONA!!!!

*****
mas muka ako bumbay sa AZ driver's license ko.

tae.

expires 2043 daw. parang tanga.


[ View Guestbook ] [ Sign Guestbook ]
Get a FREE guestbook here!

Free Web Counter