Monday, January 11, 2010

Overheard

I couldn't help but listen to the couple next stall at the Dillards fitting rooms.

Guy: uh...my peepee caught in the zipper..

Girl: hun, we're not the only people in here, you know that...

Guy: oh, ok.

a few seconds later...

Guy: honey, i'm officially a size 32!! wohooo! (then he farts loudly) ooops, 31.


9 Comments:

Anonymous Popoy said...

LOL. hi doc duke? ok naman ako. ikaw ba? kamusta na? busy much? :D

1:03 PM  
Blogger The Scud said...

haha. conscious din pala sa waist size?

9:22 PM  
Blogger atticus said...

This comment has been removed by the author.

8:18 PM  
Blogger atticus said...

haha! teka, scientific ba iyan, duke? could he have farted an inch off his belt?

langya. gross!

8:19 PM  
Blogger lucas said...

that's gross...but hilarious! hahaha!

1:22 PM  
Blogger atticus said...

This comment has been removed by the author.

7:50 PM  
Anonymous Anonymous said...

More posts, please.

7:15 PM  
Anonymous Anonymous said...

taba naman masyado nung nasa photo hahahaha

10:23 AM  
Blogger duke said...

popoy. mabuti naman. busy bisihan lang. hehehe. wag masyadong magpakapagod sa trabaho!

the scud. oo naman. isipin mo, pag lumaki waistline mo kelangan mong bumili ng bagong brip, bagong nyorts, bagong pantalon, bagong polo din minsan, bagong belt. o ha! wag masyadong palaki ng weslan.

atticus. e sa malakas yung utot nya eh. at least hindi silent killah.

lucas. oks lang yun. di ko nga mapigilan yung tawa ko sa kabila.

mac. o ayan na, may bago nang poste. bat ka mashadong inglisero sa blog mo. ang lalim pa. lol. susyal.

anonymous. FW ikaw ba ya-an?

2:26 PM  

Post a Comment

<< Home

[ View Guestbook ] [ Sign Guestbook ]
Get a FREE guestbook here!

Free Web Counter